การปฏิวัติประสาทหลอนมาถึงจิตเวช

Psilocybin และ MDMA กำลังจะกลายเป็นวิธีการรักษาที่ทันสมัยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่ Prozac มหาวิทยาลัยและวอลล์สตรีทต้องการเข้าร่วม มีความกังวลว่าการเข้าถึงแบบเปิดเสรีอาจส่งผลที่ไม่ได้ตั้งใจ