คนส่วนใหญ่ไม่ต้องการผู้สนับสนุนวัคซีนโควิด รีวิวใหม่กล่าว

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าประโยชน์ของการฉีดวัคซีนครั้งที่สามสำหรับคนส่วนใหญ่นั้นน้อยและเกินดุลอย่างมากจากประโยชน์ของการใช้โดสเหล่านี้ในการฉีดวัคซีนเบื้องต้น