ฉันถูกพี่สาวผีสิงหลอกหลอน: สองคนเติบโต สองทุกข์.

ความโหดร้ายของผลลัพธ์ที่ไม่เท่ากันของพวกเขา – โดยคู่หนึ่งไม่มีอาการปิดการใช้งานและความทุกข์ทรมานของอีกคู่หนึ่งไม่ลดลง – อยู่กับฉัน