วิธีเรียนรู้ที่จะเดินอีกครั้ง

เตรียมพร้อมที่จะทำงานมากโดยลำพังและล้มลง คุณจะ.