ศาสตร์ใหม่เกี่ยวกับวิธีการเผาผลาญแคลอรี่ของเรา

นั่นจะเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง การแก่ชรา และโรคอ้วนได้อย่างไร