ECT สามารถเป็นทางเลือกที่ดีในการรักษาภาวะซึมเศร้าที่ร้ายแรง

การบำบัดด้วยไฟฟ้าสามารถรักษาภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเท่ากับยาต้านอาการซึมเศร้าควบคู่ไปกับจิตบำบัด การวิเคราะห์ใหม่พบว่า